logo

Mercedes-Benz Tourismo 1,05 €/km
SETRA 515 GT-HD 1,05 €/km
SETRA 415 GT-HD 1,00 €/km
Bova Futura 1,00 €/km
Mercedes Sprinter 519cdi 0,70 €/km
Mercedes-Benz Vito 120cdi 0,50 €/km
 
Stojné 8,00 €/hodina
Každú prepravu je vhodné prejednať osobitne, vačšie alebo pravidelné prepravy majú zvýhodnenú cenu, ktorú je možné konzultovať.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.